Day 25 – The Grandmother of All Masjids in Toronto – Albanian Muslim Society of Toronto – 564 Annette Street


The Albanian Muslim Society of Toronto, at 564 Annette Street, a few steps west of Runnymede Road, is our stop on Day 25 of Ramadan 1444 / Ramadan 2023.

“Zoti bereqet e gjitha të mirat Naim Gallapeni me familje për shtrimin e Iftarit sonte ne Xhaminë Shqiptare.

Vërtet ambient i mrekullueshëm në këto ditë të mbetura të Ramazanit.

Allahu kabul agjërimin dhe ibadetet, gjithmonë së bashku në të mire e devotshmëri.

Dhashtë Zoti ta arrijmë edhe Natë e Kadrit dhe shpërblimet e saja.”

“God bless Naim Gallapeni and his family for the Iftar tonight in the Albanian Masjid.

Truly a wonderful environment in these remaining days of Ramadan.

Allah accepts fasting and worship, always together in goodness and piety.

God willing, we will reach the Night of Qadr and its rewards.”

Comments are closed.